NAJNOWSZE

PRACE

Twórczość Zofii Rydet (1911-1997) skupia się na obrazowaniu człowieka. W swoich przedstawieniach - a duża część z nich to portrety osób dojrzałych i starszych - artystka zdradzała zarazem skłonność do metafory i alegorii, jak i zdolność głęboko empatycznego ujęcia. Chociaż jej najbardziej znane dzieło - seria naturalistycznych portretów we wnętrach mieszkalnych - ma określenie "socjologiczny" w tytule, jego intencja była głębsza. Chodziło o bezpośrednie zmierzenie się z życiem i jego materialnym sztafażem, które nieodwołalnie starzeją się i odchodzą.

 

Przez całe swoje twórcze życie Rydet związana była przede wszystkim z środowiskiem fotograficznym - była jedną z najbardziej aktywnych i uznanych postaci polskiej fotografii artystycznej 2. poł. XX wieku. Potencjał i specyfika jej sztuki wykraczają jednak poza ramy tej dyscypliny. Rydet pracowała cyklami, których realizacja trwała na ogół wiele lat, a szereg z nich było rozwijanych równolegle. Opracowując finalną formę fotografii artystka posługiwała się m.in. techniką kolażu, obiektów fotograficznych i zestawień typologicznych, eksploatując przy tym strategie bliskie zarówno fotografii konceptualnej, socjologicznej jak i kreacyjnej. Do najważniejszych cykli Rydet należą: utrzymany w duchu fotografii humanistycznej "Mały człowiek", nadrealistyczny "Świat uczuć i wyobraźni" oraz monumentalny i nigdy nie ukończony "Zapis socjologiczny" - opus magnum artystki. Wszechstronne i bogate stylistycznie dzieło Rydet łączy silny egzystencjalny rys, charakterystyczny dla pokolenia, które doświadczyło wojennej traumy, który z czasem zyskał w jej pracach indywidualny i osobisty charakter. Szczególnie istotnym wątkiem jej twórczości jest również szeroko i oryginalnie traktowany portret kobiecy, w tym również przewijające się szczególnie w późniejszych pracach motywy autobiograficzne. 

 

Opiekę i prace badawcze nad spuścizną artystki prowadzi Fundacja im. Zofii Rydet: www.fundacjarydet.pl

WYBRANE WYSTAWY

2023

- Nieskończoność Dalekich Dróg, Raster, Warszawa, PL

- I saw the other side of the sun with you. Female Surrealists from Eastern Europe,

European ArtEast Foundation, Cromwell Place, Londyn, UK (zbiorowa)

 

2022

- 200 Objawień, Raster, Warszawa (zbiorowa)

 

2021

- 13 Gwangju Biennale, Kwangdzu, KR (zbiorowa)

 

2019

- The Medea Insurrection: Radical Women Artists Behind the Iron Curtain, The Wende

Museum, Culver City, US (zbiorowa)

- 1000 Hands, Raster, Warszawa (zbiorowa)

- Prototypy 03: Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski, Muzeum Sztuki w Łodzi,  PL

 

2018

- Medea muckt auf. Radikale Künstlerinnen hinter dem Eisernen Vorhang, Die Kunsthalle im

Lipsiusbau, Drezno,DE  (zbiorowa)

- The Sword-Swallowing Toad, Austriackie Forum Kultury, Warszawa, PL (z Marianne Vlaschits)

- Family Values; Polish Photography Now, Calvert 22 Foundation, London, UK (zbiorowa)

 

2017

- Répertoire, 1978-1990, Jeau de Paume, Château de Tours, Tours, FR

- Głowa, skóra, twarz, Raster, Warszawa, PL (z Anetą Grzeszykowską)

- Zapis socjologiczny 1978-1990. Wyimki: Śląsk i Podhale, Muzeum Miejskie w Tychach, PL

2016

- Zapis 1978-1990, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, PL

 

2015

- XII Bałtyckie Triennale, Contemporary Art Centre, Wilno, LT (zbiorowa)

- Zapis socjologiczny, Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, PL

Fotografie Zofii Rydet, Galeria Studio, Warszawa, PL

- Zapis socjologiczny (1978 – 1990), Gdańska Galeria Fotografii, Gdańsk, PL

- XII Baltic Triennial, Contemporary Art Centre, Wilno, LT (zbiorowa)

Po niebie został tylko księżyc, Muzeum Tatrzańskie: Galeria Władysława Hasiora, Zakopane, PL (zbiorowa)

 

2014

- Rainbow in the Dark, SALT Galata, Stambuł, TR (zbiorowa)

Głębia ostrości, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, PL (zbiorowa)

- Papieże, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, PL (zbiorowa)

 

2012

- Utopia/ Dystopia: Construction and Destruction in Photography and Collage, Museum of

Fine Arts, Houston, US (zbiorowa)

 

2011

- Zofia Rydet. Focus Show, Broadway 1602, Nowy Jork, US

 

2008

Fotomontaż sentymentalny, Galeria Asymetria, Warszawa, PL

- Dokumentalistki – polskie fotografki XX w., Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, PL (zbiorowa)

 

2000

- Fotografie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, PL

 

1999

- Fotografie, Muzeum Sztuki w Łodzi, PL

 

1997

- Hommage a Zofia Rydet, Centre Regional de la Photographie, Douchy les Mines, FR

 

1995

Fotografie. Śląskie wspomnienia, Muzeum w Gliwicach, PL

ONLINE

- Wojciech Nowicki, Dalekie, Bliskie, “Przekrój”, 18.04.2017 (PL)

- Stach Szabłowski, Zegar z ludzkiej skóry, “Przekrój”, 13.04.2017 (PL)

- Wspólna wystawa Anety Grzeszykowskiej i Zofii Rydet w warszawskiej galerii Raster, "dzieje.pl", 01.04.2017 (PL)

- Olga Wróbel, Biedni Polacy patrzą w obiektyw, "Notes.na.6.tygodni", 2017 (PL)

- Dagmara Staga, Wojciech Nowicki, "Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990", "culture.pl", 21.02.3017 (PL)

- Anna Arno, Łakomstwo na rzeczywistość. Portret Zofii Rydet, "Kultura Liberalna", #377 (13/2016), 2016 (PL)

- Tom Melick, Zofia Rydet, "frieze", #176, 01-02/2016 (EN)

- Lucy Davies, The pensioner who tried to photograph inside every house in Poland, "The Telegraph", 27.11.2015 (EN)

Krzysztof Świrek, Co odtwarza "Zapis"?, “Widok”, #9, 2015 (PL)

- Hanna Dyrcz, Zofia Rydet. Zapis podróży, "Przestrzeń", #8, 10/2015 (PL)

- Piotr Sarzyński, Adoracja chałupy. Tak kiedyś mieszkali Polacy, czyli fotografia socjologiczna Zofii Rydet, "Polityka", 22.09.2015 (PL)

Adam Mazur, Zofia Rydet, "Zapis socjologiczny", “dwutygodnik.com”, 08/2012 (PL)

 

WYWIADY

- Zofia Rydet czyli serce, wywiad z Zofią Rydet,rozm. Juliusz Garztecki, "Fotografia", #9, 1967 (PL)

 

ARTYKUŁY

- Barbara Nowak, Little Man, "Thisispaper", #2, 2015 (EN)

- Krzysztof Jurecki, Zofia Rydet. Próba podsumowania dorobku twórczego, "Format", #4, 2000 (PL)

- Wojciech Wilczyk, Potrzeba zapisu, "Art&Business", 1999 (PL)

- Krzysztof Jurecki, Nieskończoność dróg w fotografii Zofii Rydet, "Kalejdoskop", #6, 1999 (PL)

- Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet 1911-1927. Szkic biograficzny, "Wiadomości fotograficzne", 1997 (PL)

- Krzysztof Jurecki, Niekwestionowana wielkość (o Zofii Rydet), "Exit", #3, 1994 (PL)

 

KSIĄŻKI

- Wojciech Nowicki, Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990, Gliwice: Muzeum w Gliwicach 2016 (PL)

- Wojciech Nowicki, Dno oka – eseje o fotografii, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2010 (PL) 

Barbara Panek-Sarnowska, Socjologiczność fotografii Zofii Rydet, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne 2005 (PL)

- Adam Sobota, O fotografiach Zofii Rydet [w:] Zofia Rydet, Śląskie wspomnienia, Gliwice 1995 (PL)