Przemiany




Zofia Rydet
Przemiany

1957-1980
obiekty fotograficzne, różne wymiary