NAJNOWSZE

1990 urodzona w Rzeszowie

2010-2015 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

2020 doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Mieszka i pracuje w Krakowie

 

Paulina Stasik jest malarką. Jej wyrafinowane i wieloplanowe obrazy emanują niezwykłą, erotyczną aurą i spirytualną siłą. Charak­terystyczna gama barwna i modelunek są wynikiem precyzyj­nego i pracochłonnego procesu malar­skiego, nakładania kolejno wielu laserun­kowych warstw farby. Stasik interesuje ciało jako nośnik ener­gii duchowej, sek­sual­nej i kul­turowej, ale uwol­nionej od binar­nej per­spek­tywy. Artystka płynnie prowadzi swoje bohaterki między światem real­nym a sym­bolicz­nym, między życiem a bez­czasem, ekstazą, uniesieniem, rozkoszą a letar­giem, snem, mil­czeniem. Obrazy te układają się w rodzaj odnowionej, matriar­chal­nej mitologii, której kluczowymi jakościami są świadomość ciała, współodczuwanie i oparte na empatii relacje.

WYSTAWY INDYWIADUALNE:

2024

- Skin in the Game, Lyles & King, Nowy Jork, USA

 

2023

- Kamienna, Galeria Raster, Warszawa

 

2021

- Opiekunki, Galeria Raster, Warszawa


2020

- Promieniowanie ciszy, Galeria Wozownia, Toruń


2019

- Skończone całości, Galeria Shefter, Kraków


2018

- Krokodyle łzy, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
- Twoje serce w moim mózgu, Galeria Henryk, Kraków

 

2015

- Seksmisja, Fundacja Bulwary Sztuki w ramach KRAKERS Gallery Weekend,
Kraków

 

WYSTAWY ZBIOROWE:

2023

- Elsewheres, UTA Artist Space, Los Angeles, USA

- Gypsum Flesh Story, Galeria ASP w Krakowie, Kraków, PL

 

2022

- FELIX Art Fair, Los Angeles, USA
- I is Other, Lyles & King, New York, USA
- Mouthed Echoes, Lyles & King, New York, USA

- Niepokój przychodzi o zmierzchu, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, PL

 

2021

- Les Danses Nocturnes, wystawa kuratorowana przez eastcontemporary w Spread
Museum Entrevau, Francja


2019

- Farba Znaczy Krew, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa


2018

- Interes, Galeria Potencja w ramach Warsaw Gallery Weekend, Warszawa
- Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie abyście jedni drugich nie strawili,
Rafał Dominik, Jerzy Nowosielski, Erna Rosenstein, Paulina Stasik, Ryszard Waśko,
Galeria Henryk, Kraków,
- Night Watch, Rajska Poczekalnia, w ramach Cracow Gallery Weekend, Kraków

 

2017

- Leszek Misiak i uczniowie, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie oraz
Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 11.2017
- „XY” New Generation Polish-Hungarian Painting, The MODEM Center for
Modern and Contemporary Arts, Debrecen, Węgry
- No problem, Galeria Potencja, Kraków


2016

- Lengel start - pop up kiallitas, w ramach międzynarodowego projektu Art Capital
,Szentendre, Węgry
- Canis Vertigus, Wszystko co ludzkie jest mi obce w Galerii Szara Kamienica
w Krakowie w ramach KRAKERS Gallery Weekend, Kraków

 

2015

- Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW Solvay, Kraków
- III Biennale Sztuki Piotrków Trybunalski
- Najlepsze dyplomy 2014/2015 Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Kraków
- „.” w ramach projektu Maczużnik, Galeria Szara Kamienica, Kraków

 

2013

- Oblicza Azji, Muzeum Etnograficzne w Warszawie