Zapis socjologiczny

Z cyklu Zapis socjologiczny. Mit fotografii (Raba Wyżna), 1978-1990, odbitka żelatynowo-srebrowa, ca. 24 x 18 cm

 

„Zapis socjologiczny” to nigdy nieukończone opus magnum Zofii Rydet, nad którym pracowała od 1978 roku. Powstało kilkanaście tysięcy czarno-białych negatywów, z których tylko część doczekała się autor­skiego opracowania w formie odbitek. Prze­wod­nim motywem „Zapisu” jest por­tret rodzinny we wnętrzu, ujęty w charak­terystyczny sposób z postaciami domow­ników na tle głównego pomiesz­czenia ich domu lub miesz­kania, wykonany niemal znie­nacka, z użyciem lampy błyskowej. Rydet interesowały w szczególności spo­tkania z osobami star­szymi i dokumen­tacja zanikającej drew­nianej architek­tury wiej­skiej, co – niejako wbrew nazwie – przydało projek­towi raczej egzystencjalno-​wanitatywny niż socjologiczny charak­ter. „Zapis” jest przy tym dziełem  kom­pul­syw­nym i obsesyj­nym, artystka planowała zdokumentować wszyst­kie regiony kraju, a w miarę postępu prac nad projek­tem wydzielała kolejne tematyczne podcykle,  m.in.: „Kobiety na progach”, „Mit fotografii”, „Obecność” (poświęcony wizerun­kom papieża Jana Pawła II w pol­skich domach). W całości „Zapis” jest nie tylko oryginal­nym dziełem artystycz­nym, ale też niezrównanym, opozycyj­nym względem oficjal­nej propagandy tam­tego czasu, repozytorium kul­tury material­nej i wizual­nej powojen­nej Polski.Z cyklu Zapis socjologiczny (Suwalskie), 1980, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 x 30 cmZ cyklu Zapis socjologiczny (Poddubówek), 1980, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 x 30 cmZ cyklu Zapis socjologiczny (Konieczkowa), 1980, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 x 30 cmZ cyklu Zapis socjologiczny. Mit fotografii (Kieleckie), 1985, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 x 30 cm


Zofia Rydet
Zapis socjologiczny

Archiwum fotografii z "Zapisu Socjologicznego" dostępne jest online na stronie www.zofiarydet.com