Slavs and Tatars
Mother Tongues and Father Throats

2012
wełna, przędza, 300 x 490 cm, ed. 3 + 1 A.P.

Mother Tongues and Father Throats odnosi się do gardłowych spraw - dosłownie i w przenośni. Praca w formie monumentalnego dywanu powstała przy okazji pracy nad książką Khhhhhhh poświęconą nieistniejącej w językach zachodnich głosce [kh] i jej krewnemu [gh]. Wykorzystany w pracy schemat przedstawia poszczególne części jamy ustnej odpowiedzialne za wydawanie konkretnych głosek, całość zaś przypomina o dwoistej naturze języka - fizjologicznej i metaforycznej.