Fotografia wykonana niedługo przed aresz­towaniem artysty przez Służbę Bezpieczeństwa 26 sierp­nia 1982 roku.


Zbigniew Libera
Dla sztuki

1982/2006
odbitka srebrowo-żelatynowa, 32,5 x 42,5 cm, ed. of 3 + 2 A.P.