z cyklu Przygoda (przyjemność z komplementu)


Olaf Brzeski
z cyklu Przygoda (przyjemność z komplementu)

2020, ceramika, 56 × 60 × 41 cm

 

Rzeźba stanowi ilustrację zalewu dopaminowego naszego układu mezolimbicznego w formie martwej natury. Przedwzgórze kory nowej zostało przedstawione jako kwiat peoni, a hipokamp reprezentuje konik morski.

 

Praca miała swoją premierę na wystawie Przygoda.