galeria jest nie­czynna w dniach 6 – 22 sierp­nia 2022Trójwymiarowe puzzle będące historią znajomości z oddali. Niebieski i czer­wony element to modele domów, szare elementy – to otaczające je powietrze. W rzeczywistości oba budynki dzielą tysiące kilometrów, jeden to war­szaw­ski blok, drugi – kamienica w Nowym Jorku. Dzielą je bryły powietrza, łączy przyjaźń między artystą i jego kolegą, którzy mimo zażyłej korespon­den­cji, nigdy się nie spotkali.

 


Michał Budny
Powietrze

2003, tektura, farba akrylowa, taśma klejąca 17 elementów, 17 x 32 x 33 cm