Perseweracja mistyczna. Dokumentacja

Autorska plan­sza dokumen­tacyjna przedstawiająca kadry z filmu „Perseweracja mistyczna” (1984) oraz różaniec bohaterki, Reginy G., babki artysty. Libera rejestrował jej odruchowe zachowania – okręcanie różańca wokół szyi, a następnie obracanie noc­nika – odkrywając w nich mistyczny rytuał. Plan­sza, wykonana wkrótce po zmon­towaniu filmu była prezen­towana na wystawach w drugiej połowie lat 1980. Pomiesz­czony na niej autor­ski tekst Libery jest integralną częścią pracy, został tu odbity tuszem za pomocą czcionek z zestawów tzw. małego drukarza – jedynej formy małej poligrafii łatwo dostępnej w latach 1980.
Zbigniew Libera
Perseweracja mistyczna. Dokumentacja

ok. 1986, tektura, fotografie czarno-białe, farba, tusz, różaniec, 69 x 110,5 cm