Zbigniew Libera
Performance domowy

tografii, odbitka srebrowo-żelatynowa, [2x] 32,5 x 32,5 cm; [4x] 32,2 x 22,5 cm, ed. 3 + 2 A.P.