Love Book

W pracy Love Book wyraźnie ujaw­nia się feministyczny kon­tekst myślenia artystki o obrazie i o sztuce. W tym zawierającym 18 kolaży, rozkładanym na sposób japoński albumie Grzeszykow­ska zestawia swój wizerunek z frag­men­tami prac swoich poprzed­niczek wiązanych ze sztuką zapoznaną przez feminizm. Są to: Fran­cesca Wood­man, Ana Men­dieta, Theresa Hak Kyung Cha, Birgit Jürgenssen, Hannah Wilke i Helen Chad-​wick. Wszyst­kie charakteryzowało to, że podob­nie jak Grzeszykow­ska, w swojej twórczości posługiwały się własnym ciałem jako tworzywem oraz że w sposób bezpośredni (w przeciwieństwie do Grzeszykow­skiej) odnosiły się do problemów reprezen­tacji pod­noszonych przez feminizm. Wszyst­kie też zmarły przedwcześnie. Grzeszykow­ska zestawia swoje ciało – a raczej jego obrazy – z ich ciałami, w dynamicz­nej relacji miłości i prze­mocy: w niektórych kolażach mamy wrażenie, że jesteśmy świadkami anachronicz­nego, bo niemożliwie spóźnionego aktu sek­sual­nego – czasem pełnego bliskości i delikatności, czasem dość gwałtownego – w innych nie sposób uniknąć impresji „pożerania” przez Grzeszykowską swoich „partnerek”. 


Aneta Grzeszykowska
Love Book

2010
18 kolaży różnych wymiarów w rozkładanym albumie, oprawa płócienna, 30 x 30 x 5 cm, ed. 15 + 2 A.P