Spektakularność jest nierozłączną cechą tak poj­mowanego krajobrazu, ale motywy, które przed­stawia na swoich rysun­kach Elsner są szczególnie nacechowane sceniczną aurą. 

 

Począwszy od lat 50. XX wieku, obser­wowanie testów jądrowych prowadzonych przez armię amerykańską na pustyni Nevada stało się jedną z atrak­cji turystycz­nych Las Vegas – miasta oddalonego zaled­wie 100 km od poligonu nuklearnego.

 

Elsnera interesuje przede wszyst­kich proces estetyzacji, który dokonuje się za sprawą fotografii i mediów masowych. Przerysowując archiwalne i pra­sowe zdjęcia artysta powiększa swoje rysunki do coraz większych roz­miarów i tak, jak to czyni prasa, potęguje sensację, uwodzi skalą obrazu – im coś w gazecie większe tym ważniejsze. Staran­nie kadrowane fotografie, z których korzysta Elsner, pokazują grozę pożarów czy próbnych wybuchów jądrowych jako wartość spektakularną, ale nie traumatyczną. Zarazem jednak artysta stawia ten sam problem odpowiedzialności za manipulacje obrazem przed obliczem sztuki. Czy to nie sztuka właśnie służyła i często jesz­cze służy, za narzędzie estetyzacji świata?


Sławomir Elsner
My Country 4

2007
Dkredka, 100 x 170 cm