Michał Budny
Głos o północy

2010
tektura, farba, 35 x 63 x 63 cm