WSZYSTKIE SŁOŃCA

Lato w galerii to czas zwol­nionych obrotów. Słońce szerokim łukiem okrąża ogród i salę wystawową leniwie wsuwając do wnętrza długie języki. Oskar Dawicki prze­myka zacienionymi odcin­kami chod­ników by popołudniem dotrzeć wresz­cie do galerii i opowiedzieć na nowo swoją historię. Edward Dwur­nik słucha muzyki i maluje pulsujący szum fal. Alicja Pakosz siada przed otwar­tym szeroko oknem pracowni i łapie gęste, ciepłe powietrze zielonego podwórza, które leniwie spływa po dachach niskich oficyn. Nicolas zbiera słoneczne obrazy ze swojej suwal­skiej łąki. Emila chowa się w chłodzie ciemni fotograficz­nej. Prze­mek Matecki cier­pliwie przegląda żurnale z poprzed­niego lata i staran­nie nakłada białą farbę na wyznaczone na płótnie pole. Olaf siada ze szkicow­nikiem w cieniu wiel­kiego stogu siana i dys­kret­nie szkicuje por­tret nieśmiałego mężczyzny. Oskar Zięta wyrusza w kolejną, kosmiczną podróż. Dojrzewają wszyst­kie słońca i ich owoce.


WYSTAWY 2023

WSZYSTKIE SŁOŃCA

Ogrodowy wernisaż w czwartek, 3 sierpnia 2023 roku, w godzinach 16.00-19.00

Wystawa czynna do 16 września.

 
Artystki i artyści:

Olaf Brzeski, Oskar Dawicki, Edward Dwurnik, Nicolas Grospierre, Emilia Kina, Przemysław Matecki, Alicja Pakosz, Oskar Zięta

 

Przerwa wakacyjna w galerii Raster od 7 do 21 sierpnia.ZOBACZ TEŻ: