Z cyklu świat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo

Cykl fotomontaży „Świat uczuć i wyobraźni”, opublikowany również w formie książkowej w 1979 roku, zaj­muje wyjątkowe miej­sce w dorobku Rydet. To metaforyczna opowieść o ludz­kim życiu, nawiązująca do tradycji sur­realizmu, ale opowiedziana z empatycz­nej, feministycz­nej perspektywy.  Wedle słów autorki, jej prace „mówią o człowieku zagrożonym już od chwili urodzin, o jego uczuciach i pragnieniach, o samotności, lęku przed którym ratuje tylko miłość, o strachu przed zagładą i tragedią przemijania.”

Cały cykl składa się z kil­kunastu rozdziałów tematycz­nych, którym Rydet nadała osobne tytuły: „Pejzaże”, „Narodziny”, „Macierzyństwo”, „Oczekiwania”, „Odejścia”, „Za ścianą życia”, „Zakochani”, „Ballada sentymentalna”, „Zagłada”, „Manekiny”, „Fantomy”, „Zagrożenie”, „Obsesje”, „Przemiany” i „Nadzieja”.

Wszyst­kie zdjęcia wykorzystane w fotomontażach są autor­stwa artystki. Finalne odbitki powstawały przez prze­fotografowanie ręcznie wycinanych i klejonych makiet.Świat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18.3 × 24 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 27 × 20.3 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 40 × 30 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18 × 23.9 cm


Zofia Rydet
Z cyklu świat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo

 1975-1979