Janek Simon
Rzeźby z Muzeum Człowieka w Paryżu odtworzone na podstawie rysunków Oskara Hansena i Lecha Kunki

2014
wydruk z polilaktydu (PLA) na drukarce 3D domowej roboty, ca. 40 x 15 cm

Seria rzeźb nawiązujących do form tzw. sztuki prymitywnej, wykonanych za pomocą samodzielnie zmontowanej przez artystę drukarki 3D. Źródłem ikonograficznym do poszczególnych figur były szkice z przełomu lat 50. i 40. XX wieku, wykonane przez polskich artystów awangardowych odwiedzających w tym czasie paryskie Muzeum Człowieka. Prace z tej serii były po raz pierwszy prezentowane jako część wykonanej przez Simona oprawy scenograficznej wystawy "Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna" w warszawskiej Zachęcie (2013/2014).