Janek Simon
Odwrotna kradzież 1

2011
puszka Coca-Coli, paragony 12 x 6,5 cm; 6 x 5,5 cm; 10 x 3,6 cm; 8,5 x 5,6 cm; 7,8 x 8,7 cm; 5,6 x 9,4 cm

Artysta kupił kilkakrotnie jedną i tę samą puszkę Coca-Coli. Wniósł ją po kolei do różnych sklepów, w każdym z nich płacąc za napój ponownie.