Meta Folklore

„Meta Folklore” to cykl drukowanych w tech­nologii 3D figur, które powstają w opar­ciu o stworzoną przez artystę sieć neuronową. Wciąż powiększana baza danych – zbiór fotografii najróżniejszych figural­nych rzeźb etnicz­nych z różnych epok i kultur – jest prze­twarzana na zasadzie uczenia maszynowego i generuje zmutowane w różny sposób nowe wzory. Na pod­stawie tych projektów Simon opracowuje finalny kształt swoich figur, a następnie drukuje poszczególne elementy z różnokolorowych nici plastikowych i składa w całość. Rzeźby Simona są fantastyczną wizją uniwer­sal­nego, współczesnego folk­loru, generowaną przy wspar­ciu sztucz­nej inteligen­cji, ale z wykorzystaniem auten­tycz­nych źródeł. Ich formy wydają się futurystyczne a zarazem intuicyj­nie bliskie i znajome, jakby logicz­nie wywiedzione z długiej tradycji nieakademic­kiej rzeźby figuralnej.Meta Folklore v0.1.2.2, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 65 × 19,5 × 18 cmMeta Folklore v0.1.2.2, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 65 × 19,5 × 18 cmMeta Folklore v0.2.2.2, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 85 × 23 × 21 cmMeta Folklore v0.2.2.2, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 85 × 23 × 21 cmMeta Folklore v0.2.3, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 98,5 × 21 × 22,5 cmMeta Folklore v0.2.3, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 98,5 × 21 × 22,5 cmMeta Folklore v0.2.6, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 69,5 × 13 × 12 cmMeta Folklore v0.2.6, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 69,5 × 13 × 12 cmMeta Folklore v0.2.4, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 77 × 19 × 20 cmMeta Folklore v0.2.4, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 77 × 19 × 20 cmMeta Folklore v0.2.7, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 70 × 17 × 17 cmMeta Folklore v0.2.7, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 70 × 17 × 17 cmMeta Folklore v0.2.6.2, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 67 × 18 × 15 cmMeta Folklore v0.2.6.2, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 67 × 18 × 15 cmMeta Folklore v0.2.7, 2023, wydruk 3-d, polimer PLA, 55 × 22.5 × 10.5 cmMeta Folklore v0.2.8, 2023, wydruk 3-d, polimer PLA, 66 × 17.5 × 10 cmMeta Folklore v0.2.7, 2023, wydruk 3-d, polimer PLA, 51 × 13 × 12 cmMeta Folklore v0.2.5, 2022, wydruk 3-d, polimer PLA, 68 × 18 × 14 cm


Janek Simon
Meta Folklore

2022

wydruk 3-d, polimer PLA