Portret zbiorowy Grupy Ładnie, na pod­stawie fotografii wykonanej w 1999 roku pod­czas wizyty u Józefa Tom­czyka „Kurosawy” w Oświęcimiu, gdzie mieszkał u swojego brata. Stoją od lewej: Rafał Buj­now­ski, Wilhem Sasnal, „Kurosawa”, Marek Firek, Marcin Maciejow­ski. Po śmierci „Kurosawy” w 2006 roku, powstała druga, większa wersja tego obrazu.


Marcin Maciejowski
Grupa Ładnie, Oświęcim

2006
olej na płótnie, 40 x 60 cm