Koreks

Film, nakręcony na prze­ter­minowanej taśmie ORWO, w planie for­mal­nym kon­fron­tuje doświadczenie całkowitej ciemności i oślepienia słońcem, a jednocześnie praktykę filmową i malarską Sasnala. Większość scen nakręcona została w domu rodzin­nym artysty i w jego pracowni, zaś tytułowy koreks – pojem­nik do wywoływania negatywów – odnosi się do domniemanej, znalezionej w piw­nicy, niewywołanej rolki filmu sprzed 25 lat. W istocie historia ta opisuje egzystencjalne napięcie związane z doświadczeniem rodziciel­stwa i dojrzałości – bycia synem i ojcem jednocześnie. W filmie występują ojciec i syn Sasnala, a obecność jego samego reprezentują namalowane przezeń obrazy, które obaj prezentują do kamery. Wyimaginowane obrazy z przeszłości i z pamięci nakładają się tu na czas współczesny i przenikają podob­nie jak kolejne pokolenia. 


Wilhelm Sasnal
Koreks

2015, film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany, 14'26"