Film Rerun to 20-minutowa etiuda zrealizowana w zaawan­sowanej tech­nologii cyfrowej, nawiązująca do poetyki XX-​wiecznych filmów eks­perymen­tal­nych. Kolejne sekwen­cje dynamicz­nych, abs­trak­cyj­nych obrazów tworzą oniryczną całość ze specjal­nie skomponowaną muzyką Roberta Piotrowicza. Do ich stworzenia artysta użył pod­stawowych rekwizytów z kuchen­nego kredensu: makaronu, mąki, podkładek fil­cowych, gumek i taśmy samo­przylep­nej.
Rerun

Igor Krenz, Rerun, 2012, HD, 20’ loop, ed. 5 + 1 A.P.