Dół

2016, olej na płótnie, [4x] 110 x 150 cm

"Dół" to obraz złożony z czterech paneli, z których każdy ma swoją własną logikę kompozycyjną. Bujnowski łączy tu eksperymenty z teksturą obrazu z kreowaniem iluzji przestrzennej. W systemową, abstrakcyjną strukturę obrazu wpisuje dwie grupy postaci. Tworzy w ten sposób charakterystyczny dla swego malarstwa skrót perspektywiczny i myślowy. Przestrzeń obrazu sugeruje specyficzne pod względem fizycznym i psychologicznym, położenie widza.