Arise

Obraz jest autorską trawestacją dzieła Eugene’a Delacroixa „Barka Dantego” (1822), znanego również jako „Dante w piekle”. Matecki zachowuje wierność oryginałowi pod względem kom­pozycji, ale wprowadza szereg dalece nieakademic­kich innowacji – postać Dan­tego wykonana jest węglem, pojawiają się również wycięte z magazynów fotografie modelek. Słowo „Arise” namalowane białą farbą w prawej części obrazu zostało zapożyczone z tytułu czwar­tej płyty kul­towej grupy metalowej Sepul­tura (1991). „Arise” Matec­kiego to piekło sztuki, w którym spotykają się jego ulubieni artyści: twórca fran­cuskiego roman­tyzmu i brazylij­scy prekur­sorzy death i trash metalu. Doświadczenie tego radykal­nego gatunku muzycz­nego Matecki uznaje za swoje najważniejsze, for­macyjne źródło inspiracji artystycznej.


Przemek Matecki
Arise

2012
olej, węgiel, papier na płótnie, 150 x 180 cm