Friend of a Friend

Friend of a Friend to war­szaw­ska inkar­nacja nowego modelu współpracy między galeriami, zainicjowanego w Lon­dynie w 2016 roku pod hasłem Condo. W ramach tego międzynarodowego przedsięwzięcia osiem war­szaw­skich galerii gości u siebie kilkanaście galerii z Europy i Ameryki Północnej.

 

W Rastrze, wspólnie z Galerie Bern­hard z Zurychu oraz Ermes-​Ermes z Wied­nia, swoje prace prezentują Nick Bastis (ur. 1985, US), Andrea Kvas (ur. 1986, IT), Genesis Breyer P-Orridge (ur. 1950, UK) oraz znany z naszego programu Olaf Brzeski (ur. 1975).

 

Prace zagranicz­nych artystów można zobaczyć i nabyć w Polsce po raz pierw­szy: instalację z ryżu i koralików wypełniających przegródki służące do oddzielania zakupów w super­mar­kecie, autor­stwa Bastisa; zdjęte z blejt­ramów płótna Kvas, oraz polaroidy P-Orridge – postaci znanej z działalności per­for­mer­skiej, związanej z awangardową sceną muzyczną w Anglii. Towarzyszą im nowe obiekty i rzeźby Brzeskiego: „Kawałek drewna roz­miarów aktówki to myśl w czystej postaci żadna kon­kretna. Wpadła mi do morza” oraz „Życiorys rury II” zostały wysnute z nad­mor­skich znalezisk artysty. Podob­nie jak w „Olśnieniu”, opar­tym o obłąkany tor lotu muchy, istota procesu rzeźbiarskiego opiera się tu na wytworzeniu wyrafinowanej material­nie formy, która opisuje nie­materialne stany i wymiary rzeczywistości: upływ czasu, poczucie nudy i bezcelowości.Andrea Kvas, Bez tytułu, 2014, bawełniane płótno, metalowe i plastikowe remizki, ca. 300 x 1000 cm Nick Bastis, Grocery Diver Sound Emitters, 2018, instalacjaOlaf Brzeski, Oświecenie, 2017, złocona stal, ca. 90 × 135 × 80 cmGenesis Breyer P-Orridge, Mousetrap, 2016, prasa do cygar, tampony, krew menstrualna, żywica, miedziane elementy, ca. 63 x 38 x 13,5 cmGenesis P-Orridge, polaroidy z lat 1999-2005Genesis P-Orridge, Flesh Orgasm, 2002, polaroid, 10,2 × 10,2 cmOlaf Brzeski, Krzywa czarnej myśli, 2017, stal, farba, ca. 80 x 150 x 80 cm


wystawy 2018

Friend of a Friend

7-28.04.2018

W weekend otwarcia 7-8 kwietnia galerie będą czynne w godzinach 12:00-19:00

 

Pełen program: www.foaf.pl

 

Fot.: M. SadowskiZOBACZ TEŻ: