Fotografia jako miejsce przestępstwa

Walter Ben­jamin w Małej historii fotografii napisał: „Nie na darmo porównywano zdjęcia Atgeta ze zdjęciami z miejsc przestępstwa. A czyż ist­nieje w naszych czasach skrawek ziemi nie będący miej­scem przestępstwa? Czyż nie jest sprawcą każdy przechodzień? Czyż nie jest powinnością fotografa – potomka wróżbitów – odkrywanie winy na swoich zdjęciach i wskazywanie winowajcy?”.

Aparat fotograficzny zapisuje obraz, który w sytuacji codzien­nej umyka obser­watorowi, a więc pojawiają się tam dzięki niemu obrazy sekretne; sytuacja którą Ben­jamin porównuje do miej­sca przestępstwa. Normalność zostaje odsłonięta a miej­sce przestępstwa sfotografowane.

Na naszej aukcji prezen­tujemy obrazy sekretne w bliskiej Jerzemu Lewczyńskiemu formie montaży oraz pojedyn­cze, rzad­kie i unikalne powiększenia fotograficzne naj­ciekaw­szych historycz­nych i współczesnych artystów. To wyjątkowa okazja pozyskania niedostępnych w bieżącej ofer­cie galerii prac. Oferujemy dzieła klasyków pol­skiej fotografii, m.in. Jerzego Lewczyńskiego, Marka Piasec­kiego, Michała Diamenta czy Władysława Pawelca, wybit­nych indywidualności międzynarodowej sceny artystycz­nej jak Zbigniew Libera, Aneta Grzeszykow­ska czy Nicolas Grospierre oraz utalen­towanych artystów młodszego pokolenia, m.in. Kuby Dąbrowskiego i Witka Orskiego. Zysk z ich sprzedaży zostanie prze­znaczony na rzecz archiwizacji spuścizny Jerzego Lewczyńskiego oraz wydanie kolej­nego albumu z serii war­szaw­skiej Fun­dacji Raster.

 

Prowadzenie: Łukasz Gor­czyca i Rafał Lewandowski

Degustację whisky butel­kowanych dla Stil­novisti poprowadzi Krzysz­tof Maruszew­ski, prezes Stil­novisti, redak­tor naczelny dwumiesięcznika WHISKY)

stil

 

 

 

Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 10%

 Lucjan Demidowski (ur. 1946), Z cyklu Obrazy iluzoryczne, 2012, autorska odbitka żelatynowo-srebrowa, 35 x 45 cm, edycja 2, egzemplarz #1/2, cena wywoławcza 1600 zł. NR KAT. 1Marek Piasecki (1935-2011), Bez tytułu (Miron Białoszewski), 1957-67, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23,4 x 18 cm, unikat, pieczęć autorska na odwrocie, cena wywoławcza 4000 zł. NR KAT. 2Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga (ur. 1974), Anetka (kompozycja 2), 2007, c-print, 40 x 50 cm, egzemplarz autorski, cena wywoławcza 3000 zł. NR KAT. 3Zygmunt Rytka (ur. 1947), Określenie miejsca. Próba koła, 1978, odbitka żelatynowo-srebrowa, 15,7 x 19,3 cm, edycja 1/1, vintage print, cena wywoławcza 2600 zł. NR KAT. 4Dorotka Kaczmarek (ur. 1990), Bez tytułu, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 50 x 35 cm, edycja 1 + 1 A.P., egzemplarz #1/1, cena wywoławcza 650 zł. NR KAT. 5Zygmunt Rytka (ur. 1947), Określenie miejsca. Spirala, 1978, odbitka żelatynowo-srebrowa, 13,8 x 19,7 cm, sygn., dat., tytuł oraz odcisk palca wskazującego artysty na odwrocie, edycja 1/1, vintage print, cena wywoławcza 2600 zł. NR KAT. 6Łukasz Kuś (ur. 1984), Bez tytułu, z cyklu Glimpses, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 30 x 20 cm, ed. 1 + 1 A.P., egzemplarz #1/1, cena wywoławcza 1400 zł. NR KAT. 7Zygmunt Rytka (ur. 1947), 3 naboje do zabijania - do leczenia - do upiększania, 1974, montaż wykonany przez artystę, 3 odbitki żelatynowo-srebrowe, 38,2 x 14,3 cm każda, naklejone na planszę 46 x 52 cm, sygn., dat., tytuł oraz odcisk palca wskazującego artysty na odwrocie, edycja 1/1, vintage print, cena wywoławcza 6000 zł. NR KAT. 8Witek Orski (ur. 1985), Lustro bokiem, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 45 x 30 cm, egzemplarz autorski, unikat w tym formacie, cena wywoławcza 2000 zł. NR KAT. 9Zygmunt Rytka (ur. 1947), Pozycje, 1974, montaż wykonany przez artystę, 3 odbitki żelatynowo-srebrowe o wym. 14,2 x 9,3 cm naklejone na planszę 18 x 30,5 cm, sygn., dat., tytuł oraz odcisk palca wskazującego artysty na odwrocie, edycja 1/1, vintage print, cena wywoławcza 4000 zł. NR KAT. 10Michał Wasążnik (ur. 1956), Tomek Gogo Szulc Kożuchowski w domu, 1. poł. lat 1980, autorskie odbitki żelatynowo-srebrowe, zestaw 2 fotografii, 37,5 x 27 cm każda, sygnowane na odwrocie, vintage print, cena wywoławcza 2500 zł. NR KAT. 11Jerzy Lewczyński (1924-2014), Pani i pies, 1979/pocz. XXI w., montaż wykonany przez artystę, wydruk laserowy, 36 x 54 cm, sygn., dat., tytuł i pieczęć na odwrocie, cena wywoławcza 4000 zł. NR KAT. 12Agnieszka Brzeżańska (ur. 1972), Bez tytułu, 2016, lambda print, 29 x 21 cm, egzemplarz autorski, cena wywoławcza 3500 zł. NR KAT. 13Jerzy Lewczyński (1924-2014), Bez tytułu (Portret Zdzisława Beksińskiego), ok. 1960, zestaw 3 odbitek żelatynowo-srebrowych o wym. 14 x 9 cm każda, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 4500 zł. NR KAT. 14Aneta Grzeszykowska (ur. 1974), Striptease, 2008, c-print, 25 x 93 cm, edycja 15 + 2 A.P., egzemplarz #14/15 (ostatni dostępny egzemplarz), cena wywoławcza 3000 zł. NR KAT. 15Jerzy Lewczyński (1924-2014), Fotografia - Obraz, 1978, montaż wykonany przez artystę z 2 odbitek srebrowo-żelatynowych, 12 x 17 cm, pieczęć autorska i sygnatura autora na odwrocie, vintage print, cena wywoławcza 4000 zł. NR KAT. 16Jacek Kołodziejski (ur. 1980), Plants, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 120 x 90 cm, egzemplarz autorski, cena wywoławcza 6000 zł. NR KAT. 17Jerzy Lewczyński (1924-2014), Bez tytułu, 1957-1960, odbitka srebrowo-żelatynowa kolorowana flamastrem przez artystę, 38 x 28 cm, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 4000 zł. NR KAT. 18Oskar Dawicki (ur. 1971), Cannabis Polonica Legalis - Olim Ficus Elastica Robusta, 2004, c-print, 77 x 63 cm, edycja 3 + 1 A.P., egzemplarz autorski (ostatni dostępny egzemplarz), cena wywoławcza 4000 zł. NR KAT. 19Marek Piasecki (1935-2011), Bez tytułu, z cyklu Lalki, 1957-67, zestaw 3 odbitek żelatynowo-srebrowych, 6,2 x 8,8 cm każda, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 6000 zł. NR KAT. 20Michał Diament (1935-1977), Formy dekoracyjne z barwionego szkła sodowego własnego projektu, 1977, fotografia barwna podklejona na sklejkę, 61,5 x 50 cm, vintage print, cena wywoławcza 3600 zł. NR KAT. 21Marek Piasecki (1935-2011), Bez tytułu (Koty), 1957-67, technika mieszana, trzy miniatury, 9,4 x 4,6 cm każda, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 5000 zł. NR KAT. 22Michał Diament (1935-1977), Bez tytułu, 1960./1970., odbitka żelatynowo-srebrowa, 21 x 18 cm (papier 24 x 18 cm), vintage print, cena wywoławcza 800 zł. NR KAT. 23Krzysztof Vorbrodt (1929-2001), Bez tytułu, 1980. kolaż, odbitka żelatynowo-srebrowa, 48 x 39 cm, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 3000 zł. NR KAT. 24Kuba Dąbrowski (ur. 1980), Bez tytułu, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 32 x 24 cm, 250 lajków, egzemplarz autorski, cena wywoławcza 1500 zł. NR KAT. 25Krzysztof Vorbrodt (1929-2001), Symetriady II, 1984, kolaż, odbitka żelatynowo-srebrowa ręcznie kolorowana, 49 x 39 cm, podpisana przez autora na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 3000 zł. NR KAT. 26Igor Omulecki (ur. 1973), Morze, 2015, tusz pigmentowy na papierze, plexi, 50 x 50 cm, unikat, cena wywoławcza 4500 zł. NR KAT. 27Krzysztof Vorbrodt (1929-2001), Zimowa katedra, 1988, kolaż, odbitka żelatynowo-srebrowa ręcznie kolorowana, 34 x 59 cm, podpisana przez autora na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 3000 zł. NR KAT. 28Zbigniew Libera (ur. 1959), KZL Lego, 1996, c-print, zestaw 3 fotografii, 9 x 13,5 cm każda (papier 12,5 x 17,5 cm), unikat, cena wywoławcza 5000 zł. NR KAT. 29Władysław Pawelec (1923-2004), Bez tytułu, z serii Manekiny, 1980, odbitka żelatynowo-srebrowa, kolorowana ręcznie przez autora, 23 x 16,5 cm, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, cena wywoławcza 3000 zł. NR KAT. 30Marcin Kaliński (ur. 1981), Seven Sisters, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 55 x 82 cm, ed. 3 + 1 A.P., egzemplarz #1/3 w autorskiej, unikatowej ramie miedzianej, cena wywoławcza 2800 zł. NR KAT. 31Władysław Pawelec (1923-2004), Bez tytułu, z serii Manekiny, 1980, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18 x 18 cm, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, vintage print, cena wywoławcza 2000 zł. NR KAT. 32Yulia Krivich (ur. 1988), Secret Place, z serii Przeczucie, 2014, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 35 x 50 cm, egzemplarz autorski, unikat w tym formacie, cena wywoławcza 2400 zł. NR KAT. 33Władysław Pawelec (1923-2004), Elżbieta, 1980, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18,5 x 15,7 cm, pieczęć autorska na odwrocie, unikat, vintage print, cena wywoławcza 2000 zł. NR KAT. 34Justyna Wierzchowiecka (ur. 1991), Museum Studies, 2015, druk cyfrowy, 70 x 50 cm, egzemplarz autorski, cena wywoławcza 1200 zł. NR KAT. 35Wojciech Plewiński (ur. 1928), Zofia i Krzysztof Komedowie, 1958/2011, odbitka żelatynowo-srebrowa, 22 x 17 cm, podpisana i sygnowana na odwrocie, cena wywoławcza 1500 zł. NR KAT. 36Jan Smaga (ur. 1974), Bez tytułu (Aneta), 1999, autorska odbitka żelatynowo-srebrowa, 28,5 x 43,5 cm (papier 45,5 x 57,5 cm), egzemplarz autorski, cena wywoławcza 1200 zł. NR KAT. 37Wojciech Plewiński (ur. 1928), Beata (Tyszkiewicz), 1958, odbitka żelatynowo-srebrowa, 22,7 x 16 cm, sygnowana na odwrocie, vintage print, cena wywoławcza 2400 zł. NR KAT. 38Zbigniew Rogalski (ur. 1974), Duchy, 2007, c-print, zestaw 3 fotografii, 11 x 13 cm każda, edycja 4 + 1 A.P., egzemplarz autorski, cena wywoławcza 3000 zł. NR KAT. 39Wojciech Plewiński (ur. 1928), Portret przyjaciela (Wacław Nowak), 1963, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23,5 x 29 cm, sygnowana na odwrocie, vintage print, cena wywoławcza 2400 zł. NR KAT. 40Karolina Zajączkowska (ur. 1990), Budzik matki, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 35 x 30 cm, ed. 1 + 1 A.P., egzemplarz #1/1, cena wywoławcza 1000 zł. NR KAT. 41Wojciech Plewiński (ur. 1928), Bez tytułu (Monika Dzieniszewicz, Grażyna Hase, Daniel Olbrychski), 1965, odbitka żelatynowo-srebrowa, 22,7 x 17,7 cm, sygnowana na odwrocie, edycja 1/1, vintage print, cena wywoławcza 1500 zł. NR KAT. 42Zbigniew Libera (ur. 1959), Ktoś inny (2), 1988/2006, odbitka żelatynowo-srebrowa, 22,5 x 33,5 cm (papier 28,5 x 39,5 cm), edycja 3 + 2 A.P., egzemplarz #2/3 (ostatni dostępny egzemplarz), cena wywoławcza 4000 zł. NR KAT. 43Wojciech Plewiński (ur. 1928), Bez tytułu (Grażyna Hase), 1961, odbitka żelatynowo-srebrowa, 17,5 x 13 cm, sygnowana na odwrocie, vintage print, cena wywoławcza 1500 zł. NR KAT. 44Nicolas Grospierre (ur. 1975), Ambasada, 2008, 5 fotografii wklejonych w tekturową teczkę, 22,5 x 22,5 cm, wymiary po rozłożeniu 22,5 x 89 cm, edycja 25, egzemplarz #23/25 (ostatni dostępny egzemplarz), cena wywoławcza 400 zł. NR KAT. 45Nicolas Grospierre (ur. 1975), Modernistyczny Puzzle, 2007, puzzle, 112 elementów (2 x 4 cm każdy) w tekturowym pudełku, 22 x 31 x 3 cm, edycja 15, egzemplarz #15/15 (ostatni dostępny egzemplarz), cena wywoławcza 400 zł. NR KAT. 46Tomek Sikora (ur. 1948), Alicja w krainie czarów, 1983, przestrzenna makieta autorska, montaż odbitek żelatynowo-srebrowych, 24,5 x 26,7 x 16 cm, cena wywoławcza 2000 zł. NR KAT. 47Zestaw 4 książek z serii warszawskiej Rastra: Paweł Dunin-Wąsowicz "Warszawa fantastyczna", Czesław Olszewski "Warszawa nowoczesna" (nakład wyczerpany), "Mister Warszawy" (nakład wyczerpany), Waldemar Baraniewski "Pałac w Warszawie", cena wywoławcza 200 zł. NR KAT. 48


AUKCJA

Fotografia jako miejsce przestępstwa

Benefisowa aukcja fotografii na rzecz budowy Instytutu Jerzego Lewczyńskiego i serii wydawniczej Fundacji Raster

 

Galeria Raster, Wspólna 63, Warszawa

czwartek, 12 maja, 19:30

 

Katalog dostępny na stronach www.artinfo.pl