Pierwsza indywidualna wystawa Slavs and Tatars we Fran­cji Régions d’être odbywa się w prze­strzeni Villa Arson w Nicei. Kuratorowana przez Erica Man­giona eks­pozycja stanowi wezwanie do spoj­rzenia na rzeczywistość ponad dominującymi ideologiami i dys­kur­sami. Régions d’être daje szeroki wgląd w praktykę artystyczną kolek­tywu opartą na hybrydyzacji kultur – ponadnarodowym prze­nikaniu się słów, przed­miotów i sym­boli. Na wystawie można między innymi najnowszą pracę Slavs and Tatars, dywan Salty Sermon, stanowiący swoisty manifest podejścia kolek­tywu do piklowania.


wystawy zagraniczne

Slavs and Tatars po raz pierwszy we Francji

Slavs and Tatars

Régions d'être

 

17 December 2020 – 31 January 2021

 

Villa Arson // École nationale supérieure d'art - Centre d'art contemporain

20 Avenue Stephen Liegeard

06100 Nicea