COSMOSCOW

Tegoroczna edycja moskiew­skich targów sztuki Cosmoscow odbędzie się zgod­nie z planem w dniach 10 – 13 września. Na wspólnym stoisku Rastra i Galerii Dawid Radziszew­ski zaprezen­tujemy nowe obrazy rosyj­skiego artysty Lva Povznera oraz – po raz pierw­szy – prace młodej ukraińskiej artystki Ziny Isupovej. Zaskakujące, wycinane z kolorowego papieru kom­pozycje Isupovej będą równolegle prezen­towane na 2. Trien­nale Współczesnej Sztuki Rosyj­skiej w renomowanym moskiew­skim muzeum Garage.


targi sztuki 2020

COSMOSCOW

Zina Isupova, Lev Povzner

 

Cosmoscow

Gostiny Dvor, Moscow
10–13.09.2020
cosmoscow.com