Zgodnie z instrukcją artysty, w plastikowym opakowaniu po Tranxene – silnym leku antydepresyj­nym, stosowanym między innymi w terapii antyal­koholowej – zasadzone zostało ziarno fasoli. Doglądane przez czas trwania wystawy, wykiełkowało do roz­miarów dorod­nej rośliny. Po raz pierw­szy praca była prezen­towana na wystawie Co z nami teraz będzie? w Galerii Potocka w Krakowie (kuratorka: Joanna Zielińska, 2006). Fotografia wykonana została w galerii Arsenał w Białymstoku pod­czas eks­pozycji Depresja (kuratorka: Mag­dalena Godlew­ska, 2007).

 


Oskar Dawicki
Owoc lęku, warzywo spokoju

2007-2009
c-print, sitodruk, karton, 50 x 70 cm, ed. 10 + 3 A.P.