Zdjęcia są wynikiem serii wizyt fotografa w magazynach Ośrodka Wzor­nic­twa Nowoczesnego war­szaw­skiego Muzeum Narodowego, które mieszczą się w Otwocku Wiel­kim. “Obiekty i pozy” są autorską interpretacją relacji jakie tworzą między sobą różnego pochodzenia i jakości przed­mioty “dizajnerskie” skumulowane w nie­wiel­kiej prze­strzeni muzeal­nego magazynu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez artystę na zaproszenie fun­dacji Open Art Projects i Mirosława Bałki w ramach projektu “Otwock 2014″.
RASTER EDITIONS

Błażej Pindor
Obiekty i pozy

2014
druk offsetowy, seria 8 plakatów, 49,5 x 36,5 cm każdy


Pojedynczy plakat = 135 PLN