Tekturka z inicjałami artysty usypanymi z trutki na myszy. Praca prezen­towana na ogół w kilku egzem­plarzach, bezpośrednio na podłodze w narożnikach sali wystawowej, ma różne wersje w zależności od dostępnego lokal­nie rodzaju i koloru trutki.


Oskar Dawicki
Inicjały

2009
trutka na szczury, klej, tektura,
ok. 25 x 35 cm, ed. 10 + 1 A.P.

Pułapka na myszy, klej, karton, 22 x 33 cm1550 PLN