ONLINE:

 

– The Need to Document, October 2005 – frieze, s. 213

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW INDYWIDUALNYCH:

 

– Joanna Zielińska, Idealna wystawa. Super­grupa Azorro; Jakub Żulczyk, Siedzący cyrk Super­grupy Azorro (ulotka)
– Super­grupa Azorro. Les Figurants, W samym cen­trum uwagi – część 2 / At The Very Centre of Atten­tion. Part 2, Cen­trum Sztuki Współczesnej, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim i angiel­skim)
– Azorro – Wszystko już było / Azorro. Everything Has Been Done, Wydaw­nic­two Bun­kier, Bun­kier Sztuki, Kraków, 2003 (w językach: pol­skim i angielskim)

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH:

 

– Minimal Dif­feren­ces, White Box, New York, 2010
– Beatriz Alonso y Vic­toria Gil-​Delgado, Como diría Roland Bar­thes, ni te cases ni te embarques, Caja Madrid Obra Social, inéditos 2009, s. 56-61, 129-130. (w językach hiszpańskim i angiel­skim)
– The Making of Art, ed. by Mar­tina Win­hart, Max Hol­lein, Schirn Kun­sthalle Frank­furt 2009, s. 8-9 (w języku nie­miec­kim, angiel­skim)
– Der katholische Faktor in der zeitgenössichen Kunst aus Polen un Deut­chland, Berufsver­band Bil­den­der Künstlern Niederbayern/Oberpfalz e. V., Snoeck, Köln 2009, s. 30-31.
– Melanie Franke, Has everything been done? [w:] „Ich kann mir nicht jeden Tag ein Ohr abschneiden”: Dekon­struk­tion des Künstlermythos, Ham­bur­ger Bahn­hof, Museum für Gegen­wart, Berlin 2008, s. 38-43.
– Laughing in a foreign lan­guage, Hayward Publishing, Londyn, 2008, ss. 34-35
– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, War­szawa, 2008
– Porządki urojone / So ist es und anders, Muzeum Sztuki Łódź, Museum Abteiberg, Łódź / Mon­chen­glad­bach, 2008, ss. 20-21, ss. 32-33 (w języku nie­miec­kim)
– POZA. On the polish­ness of polish con­tem­porary art, Real Art Ways, Hart­ford, 2007, ss. 38-39 (w języku angiel­skim)
– A Night of Cutting-​Edge Con­tem­porary Art from Poland: Video, Per­for­mance and Other Media, Polish Cul­tural Institute, Nowy Jork 2006, s. 18.
– XI Międzynarodowe Bien­nale Sztuki Mediów WRO 05, Wrocław 2005, s. 56 (w językach: pol­skim i angiel­skim)
– Spoj­rzenia. II edycja / Views. II edition, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2005 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Four Roses, Galeria Arsenał, Białystok, 2004, ss. 24-25, 37-38 (w jezykach pol­skim i angiel­skim)
– Pod flagą biało-czerwoną, Under the Red and White Flag, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2004 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Far West Near East. Junge Kunst aus Polen, Essen / War­szawa, 2004
– Chłopaki i dziew­czyny, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2004, ss. 34-39
– De ma fenetre. Des artistes et leur ter­ritoires. Ecole national super­ieure des beaux-​arts, Paryż, 2004 (w językach: fran­cuskim, angiel­skim)
– Spoj­rzenia. I edycja / Views. I edition, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2003 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Rytuały publiczne / Offen­tliche Rituale. Sztuka/Video z Polski. Kunst/Videos aus Polen, MuMoK. Museum Moder­ner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Wiedeń, 2003 (w językach: nie­miec­kim, pol­skim i angielskim)

 

RECENZJE, ARTYKUŁY:

 

– Sabina Czaj­kow­ska, Zaangażowani ina­czej, „arteon”, nr 6(122) czer­wiec 2010, ss. 6-7.
– Dorota Jarecka, Idealne roz­stanie w doskonałym miej­scu, „Gazeta Wyborcza”, nr 121. 6939, 13.05.2010, s. 15.
– Monika Małkowska, Artyści przeklęci i święci, „Rzeczpospolita”, 2.12.2008.
– Jakub Banasiak, Super­grupa Azorro: Rodzina (2004), „xmagazyn (exklusiv)” nr 10/2008 (69), ss. 34-35.
– Mag­dalena Ujma, w: Nowe zjawiska w sztuce pol­skiej po 2000, War­szawa, 2007, s. 62 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Woj­ciech Szymański, Dobry tekst, „Ha!art”, nr 25, 2006, ss. 77-78
– Christy Lange, The Need to Document, „Frieze”, October 2005, s. 213
– Łukasz Ron­duda, „Karol – człowiek, który został papieżem” Super­grupy Azorro, czyli rzecz o nowej sztuce przykościelnej, „Obieg”, 17.08.2005
– Monika Małkowska, Czwórka na piątkę, “Rzecz­pospolita. Kul­tura”, 13.01.2005, s. A9
– Adam Mazur, To musi zwyciężyć. Salon odrzuconych Wenecja 2005, „Obieg”, 1/2005
– Monika Małkowska, Widoki na głupotę, „Rzecz­pospolita”, 17.12.2004
– Monika Małkowska, Wszystko przez kotlety, “Rzecz­pospolita. Kul­tura”, 23.11.2004, A-12
– Monika Żmijewska, Cztery śmieszne róże, “Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 18.11.2004
– Grzegorz Bor­kow­ski, Z czego tworzy się instytucję sztuki?, „Obieg” nr 2(70)/2004, s. 34-37.

 

WYWIADY:

 

– Dorota Nowakow­ska, Azorro zawłaszcza cen­trum uwagi, „Życie War­szawy”, 29.11.2005

 

KSIĄŻKI:

 

– Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Kraków, 2006, s. 660


Azorro