Przekrojowa wystawa Slavs and Tatars, podsumowująca 10 lat działalności grupy, trafiła do SALT Galata w Stam­bule. Na ekspozycję „Mouth to Mouth”, która pokazywana była wcześniej w Zamku Ujaz­dow­skim w War­szawie oraz w Pejman Foun­dation w Teheranie, składają się prace kolek­tywu podejmujące tematy kul­turowych trans­lacji, tradycji językowych i mistycyzmu. Wystawie towarzyszył wygłoszony przez Slavs and Tatars wykład per­for­matywny „Al-​Isnad or Chains We Can Belive In”, w którym artyści opowiadają o tym, co wspólnego mają ze sobą renowacja sufij­skiego meczetu na Man­hat­tanie, Katolicka Odnowa Charyzmatyczna i rosyj­ska awan­garda literacka.

Jesienią tego roku ukaże się również monografia podsumowująca dekadę działalności kolektywu.


wystawy zagraniczne

„Usta Usta” w Stambule

"Mouth to Mouth"

Slavs and Tatars

SALT Galata

Stambuł, Turcja

22.06-27.08.2017

 

fot. Mustafa Hazneci, dzięki uprzejmości SALT Galata.