Praca Michała Budnego na wystawie w PEAC Museum we Freiburgu

PEAC Museum we Freiburgu powstało kilka lat temu na bazie kolek­cji zmarłego w 2019 roku przedsiębiorcy i kolek­cjonera Paula Ege’a, zafascynowanego różnymi wcieleniami sztuki mininalistycz­nej. W zbiorach muzeum znajdują się między innymi prace Michała Bud­nego, który brał również udział w wystawie prezen­towanej w PEAC, zatytułowanej “Vom Gesch­mack eines Apfels” (O smaku jabłka). Można na niej oglądać ponadto prace m.in. Carla Andre, Richarda Longa i Josepha Marioni. 



Michał Budny, "Spectrum Colors Arranged by Chance (after Ellsworth Kelly Spectrum Colors Arranged by Chance, 1951-53)", 2018, drewno, gesso, lakier; zdjęcia z wystawy "Vom Geschmack eines Apfels", PEAC Museum, Freiburg. © PEAC Museum, fot. Bernhard Strauss


WYTSTAWY ZAGRANICZNE

Praca Michała Budnego na wystawie w PEAC Museum we Freiburgu

23. 04 – 17. 09 2023

PEAC Museum, Fryburg