„Performer” (reż. Łukasz Ron­duda, Maciej Sobieszczański, 2015), pełnometrażowy film fabularny inspirowany postacią i sztuką Oskara Dawic­kiego (z nim samym w roli głównej) został wyróżniony nagrodą Think: Film Award na festiwalu fil­mowym Ber­linale. Wyróżnienie przy­znano  za „kreatywne wykorzystanie medium fil­mowego dla artystycz­nego uchwycenia i oddania geo­politycz­nych kon­tekstów, a co za tym idzie – poszerzenia zakresu estetycz­nych doświadczeń i stymulację zmian w per­spek­tywie ich postrzegania”. Drugim wyróżnionym filmem w tej sekcji festiwalu – Forum Expanded – jest dzieło Pierre’a Huyghe’a „Untitled (Human Mask)”.

Festiwalowy pokaz „Performera” w berlińskiej Akademie der Kuen­ste w dniu 7 lutego uświetnił specjalny peror­mans Dawic­kiego z nie­wy­czer­panego cyklu „I’m sorry”.

 


NAGRODY

„Performer” wygrywa w Berlinie!