„Lacrimosa” to tytuł niezwykłej wystawy Oskara Dawic­kiego w lubel­skiej galerii Labirynt, której kuratorem jest znany artysta i scenograf Robert Rumas. Na instalację, przygotowaną specjal­nie do monumen­tal­nego wnętrza daw­nych zakładów samo­chodów, składają się film „Łzy szczęścia” (2014, muzyka: Paweł Mykietyn) oraz zrealizowany na pod­stawie fotografii „Przelew”. Niezwykła scenografia wystawy komen­towana była zresztą szeroko w mediach – lokal­nych i nie tylko.


WYSTAWY W POLSCE

Morze łez Dawickiego w Lublinie

Oskar Dawicki, "Lacrimosa"

Galeria Labirynt, Lublin

27.03.-26.04.2015

 

Fot. Wojciech PacewiczPOWIĄZANE