Janek Simon <br>Synthetic Folklore

Janek Simon jest artystą, ale także anarchistą, programistą, rzemieślnikiem, intelektualistą, społecznikiem, podróżnikiem, byłym mistrzem juniorów w brydżu i w dwudziestu procen­tach kuratorem. Mawia, że interesuje go zbyt wiele rzeczy: od globalizacji przez geografię polityczną, sztuczną inteligencję, cyfrowy materializm, ład algoryt­miczny, spekulacje finan­sowe i strategie zrób-to-sam po teorie post­kolonialne w Europie Wschod­niej i ciągłe, nieomal Gom­browiczow­skie dylematy dotyczące tego, co to znaczy być Polakiem. Niniej­sza monografia prezen­tuje jego fascynującą zarówno wizual­nie, jak i intelek­tual­nie twórczość, napędzaną przez nieposkromioną ciekawość, erudycję oraz poszukiwanie tego, co on sam nazywa „syn­tetycz­nym folk­lorem” – równowagi między językiem par­tykular­nym i planetar­nym, której osiągnięcie umożliwić mogą nowe tech­nologie. Publikacja jest pokłosiem wystawy retrospek­tyw­nej artysty prezen­towanej zimą 2019 roku w Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski w War­szawie, której kuratorką była Joanna Warsza.

 

Autorzy tekstów: Inke Arns, Max Cegiel­ski, Ekaterina Degot, Łukasz Gor­czyca, Nav Haq, Vir­ginija Januškevičiūtė, Nina Kat­chadourian, Joanna Kor­djak, Pablo Larios, Małgorzata Ludwisiak, Lev Manovich, Daniel Muzyczuk, Sina Najafi, Lech Nowicki, Agnieszka Polska, Alek­san­dra Przegalińska, Moham­mad Salemy, Sumesh Sharma, Ana Teixeira Pinto, Janek Simon, Jan Sowa, Joanna Warsza.


książki

Janek Simon
Synthetic Folklore

Redakcja: Joanna Warsza
Projekt graficzny: Jakub de Barbaro
Tekst w języku angielskim
Format 163 x 227 mm, 236 stron
Oprawa twarda
ISBN: 978-83-65240-75-0
Wydawcy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Sternberg Press
Warszawa 2020

 

80 PLN