Kolejny z serii kolek­cjoner­skich winyli wydanych nakładem Art­Bazaar Records – autorstwa Jana Smagi – to dokumen­tacja burzy zapisana na dwunastocalowej płycie. Została ona wykonana przy pomocy specjal­nego rejestratora skonstruowanego przez artystę Edwina Van Der Heide, wykradzionego przez Smagę z wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej; owo dzieło sztuki pozwala usłyszeć światło, zamieniając je na dźwięk. Smaga zarejestrował nim nie tyle grzmoty, co światło błyskawic przechodzącej nad Warszawą burzy.

 

Art­Bazaar Records (ABR) jest wydaw­nic­twem płytowym założonym przez dwóch kolek­cjonerów: Piotra Bazylko i Krzysz­tofa Masiewicza, wydającym muzykę artystów sztuk wizual­nych w limitowanych edycjach. Płytom towarzyszą specjalne, często unikatowe, okładki przy­gotowywane przez artystów. 


warsaw gal­lery weekend

Burza na winylu

Jan Smaga
12'' płyta winylowa
edycja limitowana 100 sztuk 

 

Premiera w sobotę 24 września o 14:00, w ramach Warsaw Gallery Weekend.