Z przyjemnością infor­mujemy, że w 2022 roku prace Olafa Brzeskiego, Dominiki Olszowy i Slavs and Tatars trafiły do ważnych publicz­nych kolek­cji. Instalacja rzeźbiarska Brzeskiego “Sztuka jest przemocą” trafiła do wrocławskiego Ossolineum. Z kolei Muzeum Narodowe we Wrocławiu zakupiło “Grymas” tego artysty oraz dwie prace Slavs and Tatars z cyklu “Love Me Love Me Not”. Instalacja Dominiki Olszowy “Słoje miodu w fun­damen­tach łóżka”, prezen­towana na wystawie w Rastrze w 2020 roku, zasiliła natomiast kolekcję Galerii Arsenał w Białymstoku. Artyst­kom i artystom ser­decz­nie gratulujemy!Slavs and Tatars, "Love Me, Love Me Not (Lviv)"," Love Me, Love Me Not (Wrocław)", 2021, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, fot. Magdalena LorekOlaf Brzeski, "Sztuka jest przemocą", 2006-2007, potłuczona i ponownie sklejona ceramika, różne wymiary, fot. Karol KrukowskiOlaf Brzeski, z cyklu "Przygoda (grymas)", 2020, ceramika, 38 × 22 × 23 cmDominika Olszowy, "Słoje miodu w fundamentach łóżka", 2020, firanki, drewno, szkło, żywica epoksydowa, 75 × 187 × 95 cm


Brzeski, Olszowy i Slavs and Tatars w kolekcjach muzealnych