Aneta Grzeszykow­ska obroniła nie­dawno pracę doktorską, a po uzyskaniu nowego stop­nia naukowego artystka otrzymała właśnie stanowisko profesora nad­zwyczaj­nego Akademii Sztuki w Szczecinie. Ser­decz­nie gratulujemy! Już z nowym tytułem oraz obszerną prezentacją swoich prac fotograficz­nych i rzeźbiarskich Grzeszykow­ska weźmie udział w Yokohama Trien­nale – jednym z naj­bar­dziej prestiżowych przeglądów sztuki nowoczesnej. Otwar­cie w marcu.


Aneta Grzeszykowska w Yokohamie

8. triennale w Yokohamie

15.03 – 9.06.2024

Muzeum Sztuki w Yokohamie