Nowości w ofercie Rastra na Salonie Zimowym

Kolejna edycja corocz­nego kier­maszu sztuki odbędzie się w tym razem w Pałacu Branic­kich na obrzeżach war­szaw­skiego Starego Miasta. Zapraszamy ser­decz­nie na przedświąteczne zakupy – na stoisku Rastra znajdą się premierowo m.in. rysunki Olafa Brzeskiego, a także specjal­nie przy­gotowany wybór prac o tematyce war­szaw­skiej, a wśród nich unikatowe prace Macieja Sieńczyka i grupy Twożywo, nowa edycja Zbyszka Rogal­skiego, świetna teka graficzna Zbigniewa Libery „Łączniczka”, port­folia fotograficzne Szymona Rogińskiego jak również ostat­nie egzem­plarze best­sel­lerowego albumu „Warszawa Nowoczesna” Czesława Olszew­skiego (w wersji anglojęzycznej). Więcej szczegółów z naszej oferty niebawem.


SZTUKA W TWOICH RĘKACH

Nowości w ofercie Rastra na Salonie Zimowym