Na prezentację Rastra składa się wielowątkowy wybór naj­now­szych obrazów i rzeźb kameral­nych, które łączy metoda zapożyczania wizerunków i ich prze­noszenia między różnymi mediami: rysun­kiem, obrazem malar­skim czy obiek­tem trójwymiarowym.

Obrazy Pawła Althamera (ur. 1967) i Przemysława Matec­kiego (ur. 1976) są wynikiem wspólnych sesji malar­skich, jakie artyści – rzeźbiarz i malarz – odbywali w ciągu ostat­nich 3 latach w pracowni Matec­kiego. Prace te łączą elementy spon­tanicz­nego, figuratyw­nego rysunku, kolażu i assemblage’u.

Naj­now­sze, wielowar­stwowe obrazy Zbigniewa Rogal­skiego (ur. 1974) z cyklu Kolek­cja przywołują ważne dla artysty prace klasyków sztuki współczesnej, na które malarz projek­tuje świetlne powidoki z własnej pracowni.

Obrazy Emilii Kiny (ur. 1990) łączą elementy iluzjonistyczne i trójwymiarowe. Charak­terystyczny dla jej prac motyw kur­tyny odnosi się do scenografii fotograficz­nych i teatral­nych, ale również do teorii obrazu malar­skiego. Zasłona może skrywać tajemnicę, a zarazem jest gestem wyciszenia, odcięcia od nad­miaru otaczających nas wizerunków.

Obiekty Olafa Brzeskiego (ur. 1975) są trójwymiarowym rozwinięciem rysunków artysty. Jego charak­terystyczna kreska i sur­realistyczna wyobraźnia łączą się w formie kameral­nych, odlewanych w żeliwie rzeźb i dekorowanych w masie mis, które wykonane zostały w tradycyj­nym warsz­tacie ceramicz­nym w Tebriz w północno-zachodnim Iranie. W kruchej materii tych naczyń i delikat­nej kresce rysunku rezonuje doświadczenie życia i pracy na terenach aktyw­nych sejsmicznie.

 Zbigniew Rogalski, Kolekcja (Warhol), 2020, olej na płótnie, 80 × 100 cmZbigniew Rogalski, Kolekcja (Ruff), 2020, olej na płótnie, 145 × 160 cmEmilia Kina, Bez tytułu, 2020, olej na płótnie, krosno formowane, 200 × 150 × 8 cmEmilia Kina, Bez tytułu, 2020, olej na płótnie, krosno formowane, 80 × 90 × 4 cmPrzemysław Matecki, Paweł Althamer, Kot, 2020, technika mieszana, 114 × 146 cmOlaf Brzeski, Bez tytułu, 2020, żeliwo, 25 × 25 × 33 cmOlaf Brzeski, Traveller, 2019, ceramika sgraffito, 41 × 41 × 8 cmOlaf Brzeski, The Lion and the Emptiness, 2019, ceramika, sgraffito, 41 × 41 × 8 cm


targi sztuki 2020

NADA Miami

 

Przemysław Matecki, Paweł Althamer, Olaf Brzeski, Emilia Kina, Zbigniew Rogalski

 

NADA Miami

1–5.12.2020

 

Raster, Wspólna 63

Warszawa

 

Online Viewing Room

 

 

Tegoroczna edycja międzynarodowych targów sztuki NADA Miami odbywa się w formie hybrydowej – na platformie online newartdealers.org oraz na żywo w Rastrze. W naszej przestrzeni gościmy również 4 inne galerie z Polski i Rosji: Leto, Polana Institute z Warszawy oraz Fragment Gallery i Galerie Iragui z Moskwy.

 

Ze względu na bezpieczeństwo naszych gości w galerii może przebywać jednocześnie 3 zwiedzających.POWIĄZANE