PRIVATE SPRING

     


Zbigniew Rogalski
PRIVATE SPRING

Teskty: Łukasz Gorczyca, Gunter Reski
84 strony, 255 x 215 mm, oprawa twarda
Nakład: 1400

Wydawca: Raster, Kunstverein Göttingen, Göttingen 2005
ISBN 3-86588-126-2