Książka została wydana z okazji festiwalu Willa War­szawa – wspólnego projektu 10 prywat­nych galerii sztuki współczesnej z Europy i USA. Willa War­szawa odbywała się w prywat­nym domu Antoniego Moniuszki (1915-2001) – praw­nika, filozofa i artysty. Ten niezwykły – ze względu na swój kształt i historię – dom, ukryty w zaroślach war­szaw­skiej Ochoty, w ostat­nim tygo­dniu sierp­nia 2006 roku zamienił się w jedyną w swoim rodzaju przestrzeń ekspozycyjną, którą wypełniły prace kilkudziesięciu artystów z całego świata, kon­certy, filmy, dys­kusje i przed­stawienia tańca współczesnego. WILLA WARSZAWA – katalog

Projekt graficzny: Michał Kaczyński
160 stron, 230 x 170 mm, oprawa miękka i twarda
Nakład: 800

Wydawca: Raster, Warszawa 2006
ISBN 3-86588-300-1