MISTER D. to muzyczne wcielenie Doroty Masłowskiej. Album to autor­ska, domowa mieszanka rapu, punka i muzyki tanecz­nej. W war­stwie tek­stowej to psychodeliczny zlep opowieści z popular­nej prasy, wyrażony statystycz­nie pol­skim językiem i właściwym mu spo­sobem rozumowania.

 

Jak przy­znaje Masłowska, wyjście z literatury w świat piosenek stało się gestem otwierającym nie tylko nowe możliwości retoryczne, ale też uwalniającym:  


Moim gatun­kiem macierzystym pozostaje słowo, ale literatura jako branża bardzo mnie zmęczyła. Uważam że pol­skie społeczeństwo jest bardzo niemiłe. Ale nie mogę o tym napisać książki, bo nienawidzę literatury zaangażowanej. A tu nagle mogłam wyrazić wszyst­kie swoje ponure reflek­sje o tirówkach, alfon­sach, hajsie i jeżdżeniu Audi. Czułam się wolna i szczęśliwa.


Masłowska wokalistka ciągle jest Masłowską pisarką. Eks­perymen­tuje, bez­czel­nie prowokuje, jest balansującym na granicy kiczu natursz­czykiem. Złote łańcuchy, prześwitujące bluzki, puchówki z blyszczących materialów, jaskrawe szminki. Jak w swoich powieściach Masłowska demaskuje pustkę tej rzeczywistości poprzez język. I ten niezwykły talent do żonglowania słowami pozostaje jej kluczowym atutem.
Robert San­kow­ski, Gazeta Wybor­cza, 21.02.2014

 

Debiutancki album Mister D. miał swoją premierę pod­czas wystawy „Społeczeństwo jest niemiłe”, której pozostaje integralną częścią. Pierw­szy kon­cert Mister D. odbył się 22 lutego 2014 roku w barze Studio w Warszawie.

 

 

Mister D., photo by Jacek KołodziejskiMISTER_D2a

 

Płytę promuje sesja zdjęciowa autor­stwa Jacka Kołodziejskiego.

 

Więcej zdjęć i materiałów pra­sowych tutaj.

 


Muzyczny debiut Doroty Masłowskiej


Mister D.
SPOŁECZEŃSTWO JEST NIEMIŁE


Śpiew, muzyka i słowa: Dorota Masłowska
Superwizja: Marcin Macuk 

Mister D. na Facebook
Mister D. na Youtube

 

Płyta jest dostępna w księgarni Raster Editions, w salonach sieci EMPiK (od 7 kwiet­nia), dobrych sklepach muzycz­nych oraz w sklepach inter­netowych:
Mister D. na Spotify
Mister D. w iTunes Store
Mister D. w Deezer
Mister D. w Bęc Zmianie

 

misterd@rastergallery.com