„Macie swoich krytyków” z kolek­cjoner­skim zestawem 111 oryginal­nych pocztówek Rastra od 1999 roku.

Antologia wydana przez Wydaw­nic­two 40 000 Malarzy sumuje działalność „Rastra” – magazynu poświęconego sztuce najnowszej. Książka zawiera wybór tekstów z lat 1997-2004 – zarówno z art-​zina, magazynu papierowego, jak i inter­netowego „tygodnika szybkiego reagowania” – a także kom­pletny „Słowniczek Artystyczny Rastra”, szczegółowy indeks, kalen­darium oraz unikatowy materiał zdjęciowy.MACIE SWOICH KRYTYKÓW

Teksty: Łukasz Gorczyca, Michał Kaczyński
Redakcja: Jakub Banasiak
512 stron, 117 x 165 mm, oprawa miękka 
Nakład: 100 egzemplarzy w zestawie z poczówkami