Plakat „Rafael pędzla Maciejowskiego (Wrażenie Posiadania)”

W księgarni Rastra polecamy nowość – plakat autor­stwa Mar­cina Maciejow­skiego na pod­stawie jego własnego obrazu “Rafael pędzla Maciejow­skiego (Wrażenie Posiadania)”. Plakat, wydrukowany w for­macie 98 × 68 cm i sygnowany przez artystę, przy­pomina historię zrabowanego przez hitlerowców arcydzieła, ale również, w prze­wrotny i pełen kunsztu sposób przy­wraca go po latach społeczeństwu.


Marcin Maciejowski
Plakat „Rafael pędzla Maciejowskiego (Wrażenie Posiadania)”

2023

druk cyfrowy

98 × 68 cm

sygnowany przez artystę

cena: 200 złotych