Spotkanie z Małgorzatą Czyńska <br> Premiera książki “Dwurnik. Robotnik Sztuki”

Małgorzata Czyńska, autorka książki „Dwurnik. Robot­nik sztuki”, będzie gościem Łukasza Gor­czycy w galerii Raster. To ważne miej­sce dla twórczości Edwarda Dwur­nika – on sam opowiadał:

 

„Założyciele Rastra, Łukasz Gor­czyca i Michał Kaczyński, byli mi życzliwi – w 1997 roku zamieścili w piśmie „Raster”, nie­regular­niku artystycz­nym koła naukowego studentów historii sztuki, hasło: „Chcemy wiel­kiej retrospek­tywy Dwur­nika!!!”. Pokazywali tym, że młode pokolenie ceni moją pracę, moją wizję w malar­stwie. Lubiłem ich, podobało mi się, że są tacy młodzi z pomysłami, zapoznałem się z nimi. Oczywiście jak zwykle byłem hojny i podarowałem im po obrazie.”

 

Edward Dwur­nik, wybitny malarz i grafik, enfant ter­rible świata sztuki. Ulubieniec mediów, prze­wrotny prowokator, wnikliwy obser­wator Polski i Polaków. Zasłynął cyklami „Podróże autostopem”, „Warszawa”, „Robotnicy” i „Sportowcy”. Chłopak z rodziny bez artystycz­nych tradycji czy konek­sji, czuł, że malar­stwo to jego przeznaczenie.

 

Z Małgorzatą Czyńską chciał rozmawiać o życiu i o sztuce. Wspominał awanturniczą młodość w pod­war­szaw­skim Międzylesiu, lata studiów w Akademii Sztuk Pięknych czy pierw­sze wyjazdy zagraniczne. Dzielił się historiami o brutal­nej wojen­nej rzeczywistości, kon­tak­tach z peerelowską władzą, zaangażowaniu w politykę, ale i o pierw­szych młodzieńczych zauroczeniach, pijac­kich eks­cesach, sławie i pieniądzach. Opowiadał też o swoim warsz­tacie, kolorach, o fascynacjach i mistrzach

– od Delacroix przez Nikifora aż po Hoppera.


Spotkanie z Małgorzatą Czyńska
Premiera książki “Dwurnik. Robotnik Sztuki”

13.12.2023 | 18:00

Raster, ul. Wspólna 63, Warszawa

Rozmowę poprowadzi Łukasz Gorczyca