Prezentacja nowej książki fotograficznej Zbigniewa Libery

Ostatniego dnia wystawy „Nowe historie” jej autor Zbigniew Libera spotkał się z publicznością, zaprezentował ostatni odcinek z telewizyj­nej serii „Przewodnika po sztuce” (który wzbudził zastrzeżenia jed­nego z producentów i w efek­cie nigdy nie został wyemitowany) oraz przy lampce fir­mowego wina z etykietą artysty (z limitowanej kolek­cji firmy DDB) wpisywał dedykacje do pierw­szych egzem­plarzy autor­skiego albumu „Fotografie”.


Prezentacja nowej książki fotograficznej Zbigniewa Libery

2 lutego 2013 r., galeria RasterPOWIĄZANE