Janek Simon i Slavs and Tatars biorą udział w cztero­dniowej wystawie „Pan­slawizmy” w dawnym gmachu Komitetu Cen­tral­nego PZPR, przy­gotowanej przez Virginiję Januškevičiūtė i Joannę Warsza. Wystawie towarzyszy kon­feren­cja „Panslav (e) ism – Ucząc się moder­nizmu z Europy Środkowej i Wschodniej” (czwar­tek, 27 czerwca, godz. 17.00), a samą wystawę, ulokowaną w zabyt­kowych gabinetach towarzyszy słowian sprzed pól wieku można oglądać do nie­dzieli, 30 czerwca 2013 r. 


WYSTAWY W WARSZAWIE

(Pan)słowianie w Domu Partii

Dawny gmach KC PZPR, Warszawa

26-30.06.2013 r.

 POWIĄZANE