„Warszawa nowoczesna” zdobyła wyróżnienie w kon­kur­sie Fotograficzna Publikacja Roku 2013! Oprócz niej, do finału kon­kursu zakwalifikowały się jesz­cze dwie inne nasze publikacje: „D.O.M. Polski” oraz „Fotografie” Zbigniewa Libery. O kon­kur­sie i jego wynikach pisze obszer­nie na swoim blogu jurorka Joanna Kinow­ska, zaś konkursową wystawę można oglądać do 16 maja w ramach Fotofestiwalu w Łodzi. Cieszymy się nie tylko z wyróżnień dla naszych książek, ale też z samej inicjatywy konkursu!


NAGRODY

Nasze książki wyróżnione!

POWIĄZANE